MenyStäng

Arbetsmodell

Pigment arbetar efter en tidseffektiv och beprövad arbetsmodell. För att vi tillsammans med er ska nå våra mål enligt en tidsplan leder vi projektet genom en process som är både kreativ och strukturell. Varje projekt är unikt och för oss är det viktigt att detta är ledstjärnan i varje process. Det unika. Kontakta oss på info@pigment.se eller att ringa 070-160 35 42 så berättar vi mer. Välkommen!

 • 1: Workshop

  Under en workshop samlar vi formgivare, utvecklare, skribenter och projektledare och möter er under en kreativ och öppen dialog. Efter en workshop har vi skapat en gemensam överblick över mål, utmaningar, lösningar, tidsplaner och arbetsfördelning.

 • 2: Prototype

  En prototype effektiviserar arbetsflödet och minimerar risken för fel längre fram i processen.  I steg två i vår arbetsmodell skapar vi en klickbar prototype över alla delar, sidor och element som ska ingå i projektet. Det ger er möjligheten att se över struktur och innehåll innan designprocessen startar.

 • 3: Design

  Med hjälp av en grundlig workshop och en godkänd prototyp skapar vi en design som speglar den känsla och de mål vi har satt upp i steg 1. Vi tar fram fonter, färger, ikoner och skapar en mix som passar just er. Detta arbete är det sista steget innan vi sätter tänderna i utvecklingen. Under hela designprocessen har vi en löpande och transparent dialog med er.

 • 4: Utveckling

  När utvecklingen startar och koden ska skrivas har vi en mycket god bild av hur vi ska gå till väga tack vare prototyper och design-skisser i steg 2 och 3. Detta steg är den del som är mest tidskrävande, men även den som är den mest givande då vi äntligen kan få se våra ideér ta form. All utveckling sker på en test-server och ni kan där följa vårt arbete. Vi arbetar metodisk och säkerställer löpande alla funktioner i olika enheter och plattformar.

 • 5: Lansering

  När er nya plattform är testad och godkänd är det dags för den stora dagen. Sjösättning! Vi tar med säkra händer hand om denna process och ser till att möjlig överflytt till nytt webhotell sker friktionsfritt.

 • + Uppföljning / Konvertering

  För att säkerställa de konverteringsmål ni har använder vi en verktygslåda av verktyg som sammanställer data över era besökare. Vi kan med hjälp av heathmaps, funnels, a/b tester och undersökningar utveckla och förfina er plattform utan att behöva gissa oss fram. Data is king!

 • + Sökmotoroptimering

  Alla plattformar vi skapar är optimerade för snabb nedladdning vilket är en nödvändighet för att lyckas inom sökmotoroptimering. Dock kommer det att krävas en extra växel om ni vill nå första sidan. Har ni ett uttalat mål att vara bland de fem första på Google hjälper vi er gärna.

 • + Sociala medier / html-mail / trycksaker

  Er digitala plattform är oftast endast en del av er totala kommunikation mot kunder, anställda och partners. Vi hjälper er att se över sociala medier, nyhetsbrev och trycksaker. Här tar våra formgivare fram underlag ni kan använda i er fortsatta kommunikation. Behöver ni hjälp med texter, fotografier och videofilmer har vi ett tight nätverk att koppla in vid behov.