MenyStäng
Responsiv hemsida åt Stockholms Kulturfestival. iMac. av Pigment Webbyrå Stockholm

Stockholms Kulturfestival

Om uppdraget

Genom en direktupphandling av Kulturförvaltningen Stockholm Stad fick Pigment uppdraget att utveckla en ny hemsida som tydligt speglar de två olika festivalerna som Kulturförvaltningen arrangerar varje sommar. Målet var att sidorna skulle återspegla respektive festivals nya grafiska profil. I detta uppdrag stod Pigment för utvecklingen och här byggde vi bl.a. ett internt system, kallat Kufen, där kunden kan skapa och administrera passerade och nya programpunkter. Här var hastighet en viktig aspekt att ta hänsyn till då sidan förväntas användas av upp mot 400 000 besökare under ett par veckor varje sommar, mestadels mobilanvändare. Detta projekt var mycket utvecklande och vi vill tacka alla inblandade för ett bra samarbete.

  • Ajax
  • CSS
  • HTML
  • jQuery
  • PHP
  • Responsiv
  • Wordpress

Besök sidan