Den 28 juni 2025 träder det nya tillgänglighetsdirektivet för webb i kraft, vilket innebär att det nu kan vara dags att börja förbereda din webbplats för dessa förändringar.

Vi är sedan tidigare bekanta med WCAG som har varit ett krav på webbplatser och digitala tjänster för offentlig sektor. Tillgänglighetsdirektivet omfattar nu även vissa webbplatser och digitala tjänster inom privat sektor, till exempel:

 • E-handelstjänster
  • Nästan alla digitala tjänster som syftar till att sälja något på distans till konsumenter
 • Medietjänster, till exempel
  • Play-tjänster
  • Programguider i TV-boxar
 • Vissa tjänster för persontransporter, till exempel
  • Webbplatser
  • Appar
  • Elektroniska biljetter

Som webbplatsägare är det viktigt att se till att din webbplats är tillgänglig för alla användare. Detta betyder att fler människor kommer att ha tillgång till webbplatser och digitala tjänster, vilket gör deras liv mycket enklare och ökar deras delaktighet i samhället.

De nya reglerna kräver åtgärder och anpassningar för att uppfylla standarderna för webbtillgänglighet, och det kan kännas överväldigande att ta itu med allt på egen hand. Men oroa dig inte, vi hjälper er att kartlägga nuläget och genomföra nödvändiga åtgärder!

Tillgänglighetsdirektivet ställer krav på att gränssnitt och innehåll ska vara:

 • Möjligt att uppfatta
 • Hanterbart
 • Begripligt
 • Robust

Kortfattat kan det till exempel handla om att

 • Användning av alternativa textbeskrivningar för alla bilder på webbplatsen, för att göra dem tillgängliga för användare med synnedsättning.
 • Användning av tydlig och läsbar text, samt en lättläst typsnittstil, för att underlätta läsningen för personer med dyslexi eller andra lässvårigheter.
 • Användning av färger som är lätt att urskilja för personer med färgblindhet, genom att undvika färgkombinationer som kan vara svåra att se för personer med vissa typer av färgblindhet.

Låt oss tillsammans skapa en mer tillgänglig och inkluderande digital värld för alla!

Läs mer om det nya tillgänglighetsdirektivet här: EU-direktivet på svenska och här: Statens offentliga utredning “Tillgänglighetsdirektivet 2021:44”.

Välkommen att kontakta oss för att prata om vad det nya tillgänglighetsdirektivet innebär för din webbplats!

Denna webbplats använder cookies

Vi har byggt ett eget plugin för att servera kakor.
Ta gärna alla :)