Konverteringsanalys, nuläge och målbild

När man arbetar med konvertering via sökord, annonsering, popups och andra typer av konverteringsdrivande arbete så är två saker viktigare än andra; nuläge och målbild. Var är vi, och vart ska vi?
Utifrån er webbplats och ert nuvarande arbete inom konverteringar gör vi en analys av nuläget och diskuterar fram en målbild. Utifrån målbilden och nuläget tar vi fram ett åtgärdspaket med verktyg, tekniker och arbetssätt som är lämpliga för att starta resan mot målbilden.

Tracking

För att följa åtgärder för att förbättra konverteringsgraden så sätter vi upp tracking i det verktyg ni valt, t ex Googles Analytics och GTM. Från det datat kan vi skapa dashboards som visar grafiskt hur arbetet går över tid. Vi använder så klart även Googles Search console för att se utfall av olika trafikdrivande åtgärder, söktermer med mera för att ge er en tydlig bild över vilka åtgärder som ger mest effekt.

Denna webbplats använder cookies

Vi har byggt ett eget plugin för att servera kakor.
Ta gärna alla :)