Gå direkt till innehåll

Vår integritetspolicy

Vår integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder och skyddar personliga information. Vi följer strikt de lagar som gäller dataskydd och vi vidtar alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att känslig data är säker och endast används för de syften den samlades in för.

Hos Pigment är ditt privatliv av största vikt för oss. Vi är engagerade i att skydda och respektera din integritet och denna policy beskriver hur vi hanterar de personuppgifter som vi samlar in från dig, eller som du lämnar till oss.

Insamling av information:

Vi samlar in personlig information som du frivilligt delar med oss när du registrerar dig för att använda våra tjänster, fyller i formulär på vår webbplats, skickar in en förfrågan eller annars kommunicerar med oss.

Användning av information:

Vi använder din personliga information för att tillhandahålla och förbättra våra tjänster, svara på dina förfrågningar, skicka uppdateringar och användbar information, och för andra ändamål som beskrivs i denna policy eller vid tidpunkten för insamling.

Skydd av information:

Vi vidtar alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att din personliga information är skyddad och lagrad på ett säkert sätt. Vi använder lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda din information mot obehörig tillgång, förlust eller stöld.

Delning av information:

Vi delar inte din personliga information med tredje parter, förutom i de fall som anges i denna policy eller om vi har fått ditt uttryckliga samtycke.

Dina rättigheter:

Du har rätt att begära tillgång till, korrigering eller radering av din personliga information. Du kan också begära att behandlingen av din personliga information begränsas eller invända mot behandlingen. För att utöva dessa rättigheter, vänligen kontakta oss på den e-postadress som anges nedan.

Ändringar i denna policy:

Vi kan komma att uppdatera denna integritetspolicy från tid till annan. Om vi gör väsentliga ändringar kommer vi att meddela dig genom att publicera en uppdaterad version av policyn på vår webbplats.

Kontakt:

Om du har några frågor eller bekymmer angående vår integritetspolicy eller vår behandling av din personliga information, vänligen kontakta oss på info@pigment.se

Skip to navigation