Gå direkt till innehåll

Vår kvalitetspolicy

Pigment webbyrå ska leverera högkvalitativa lösningar som möter, och överträffar, våra kunders förväntningar. Genom att fokusera på kreativitet, innovation och teknisk excellens strävar vi efter att skapa webbplatser och tjänster som inte bara är funktionella och estetiskt tilltalande, utan också säkra och användarvänliga.

Pigment webbyrå ska kontinuerligt förbättra våra processer, kompetenser och leverans av tjänster. Vi ska identifiera områden för förbättring och implementera åtgärder som ökar vår effektivitet, kvalitet och kundnöjdhet. Vi ska regelbundet utvärdera våra resultat och genomföra nödvändiga förändringar.

Rutiner

Uppföljning och utvärdering

Vi genomför regelbundna uppföljningar och utvärderingar av våra projekt för att bedöma om de uppfyller våra kvalitetsstandarder och kundens förväntningar. Uppföljningsprocessen inkluderar granskning av projektframsteg, tidsplaner och kvalitetsmål.

Hantering av avvikelser

Om en avvikelse eller icke-överensstämmelse upptäcks identifieras och dokumenteras detta omedelbart. Vi fastställer orsaken till avvikelsen och vidtar nödvändiga åtgärder för att korrigera problemet och se till att det inte uppstår igen.

Förbättringsåtgärder

Utöver att ledningsgruppen kontinuerligt arbetat med förbättringsförslag så uppmuntrar vi alla våra medarbetare att aktivt föreslå förbättringar i våra processer, arbetsmetoder och projektutförande. Alla förbättringsförslag samlas in, utvärderas och implementeras om de bedöms vara fördelaktiga för kvaliteten och effektiviteten.

Mätning och prestandaövervakning

Vi använder nyckelindikatorer och mätbara mål för att övervaka prestanda och kvalitet i våra projekt och processer. Mätningarna används för att utvärdera vår framgång och identifiera områden som kräver förbättring.

Utbildning och kompetensutveckling

Vi investerar i våra medarbetares utbildning och kompetensutveckling för att säkerställa att de är uppdaterade med de senaste trenderna och teknikerna inom webbutveckling och design.

Kundfeedback

Vi samlar in feedback från våra kunder och använder denna feedback för att förbättra våra tjänster och processer. Vi har en öppen och kontinuerlig kommunikation med våra kunder för att säkerställa att deras behov och förväntningar uppfylls.

Genom att följa dessa rutiner för kvalitetsledning strävar Pigment Webbyrå efter att säkerställa högkvalitativa resultat och ständig förbättring i vårt arbete och våra tjänster.

Kvalitetsansvarig
Mikael Svesson
Grundare

Skip to navigation