Gå direkt till innehåll

Vår miljöpolicy

Vår miljöpolicy fokuserar på att minimera vår miljöpåverkan genom att förbättra vår energieffektivitet, minska vårt avfall och uppmuntra återanvändning och återvinning.

Vi strävar efter att vara en förebild i branschen genom att använda miljövänliga alternativ när det är möjligt och ständigt leta efter sätt att förbättra våra processer. Genom att vara ansvarsfulla och tänka på miljön i allt vi gör, kan vi bidra till en hållbar framtid för alla.

Pigment Webbyrå är engagerade i att minska vår påverkan på miljön och främja hållbara arbetsmetoder. Genom att integrera miljöhänsyn i vår verksamhet strävar vi efter att bidra till en mer hållbar framtid. Vår miljöpolicy omfattar följande åtaganden:

Energi- och resurseffektivitet:

Vi strävar efter att använda energi och resurser på ett effektivt sätt genom att minska onödig förbrukning. Vårt mål är att använda miljövänliga tekniker och utrustning för att minimera vårt koldioxidavtryck.

Digital arbetsmiljö:

Genom att främja digitala arbetsmetoder minskar vi vårt pappersbruk och därmed vår påverkan på skogar och vattenresurser. Vi prioriterar digital dokumentation och kommunikation för att minska behovet av pappersutskrifter och resor.

Återvinning och Avfallshantering:

Vi åtar oss att källsortera och återvinna material i enlighet med lokala riktlinjer. Vi strävar efter att minska mängden avfall genom att prioritera återanvändning och återvinning av elektronisk utrustning och kontorsmaterial.

Hållbara Inköp och Leverantörer:

Vid val av leverantörer och samarbetspartners prioriterar vi dem som delar vår hållbarhetsvision. Vi söker efter produkter och tjänster med minsta möjliga miljöpåverkan och främjar lokala och hållbara inköp när det är möjligt.

Utbildning och Medvetenhet:

Vi ser till att våra anställda är medvetna om vår miljöpolicy och uppmuntrar dem att ta initiativ som främjar miljömedvetenhet. Genom ökad medvetenhet kan vi gemensamt arbeta för att minska vår miljöpåverkan.

Ständig Förbättring:

Vi åtar oss att ständigt utvärdera och förbättra vår miljöprestanda. Genom regelbunden övervakning och utvärdering av våra miljöeffekter strävar vi efter att identifiera områden där vi kan göra positiva förändringar.

Skip to navigation