Att ta allvarligt på säkerhet är mycket viktigt för alla som äger en hemsida eftersom skyddar både användarens och företagets information från skadliga angrepp. Nedan listar vi de vanligaste åtgärderna som en ägare av en hemsida bör tänka på.

HTTPS

Idag är det standard att säkra upp sin webbplats genom att använda https, detta för att göra det omöjligt att ”lyssna” av trafiken till och från webbplatsen. Vi erbjuder SSL-certifikat som förnyas automatiskt genom våra partners för hosting, men kan givetvis även se till att de SSL-certifikat ni själva anskaffar används om så önskas.

Överbelastningsskydd

Idag sker det tyvärr olika former av angrepp på webbplatser. Ett vanligt förfarande är att man skickar så mycket trafik som möjligt till en webbplats tills den helt enkelt inte hinner med att svara. Det här hanterar man primärt med olika former av överbelastningsskydd. De hostingleverantörer vi arbetar med erbjuder olika nivåer av överbelastningsskydd som tar hand om detta. Vilken nivå just er webbplats behöver beror på saker som storlek, typ av verksamhet, varumärke med mera, och detta diskuterar vi fram tillsammans med er.

Intrångsskydd

Här handlar det om att skydda webbplatsen från olika former av intrång. Detta gör man dels genom att inte använda standard sökvägar för inloggning, använda starka lösenord, i vissa fall tvåfaktors autentisering eller inloggning via BankID. Men det finns även andra verktyg tillgängliga som hanterar många andra tekniker som används för att på olika sätt ta sig in olovandes. Beroende på er webbplats och det behov ni har så diskuterar vi tillsammans med er fram lämplig nivå av skydd som ska tillämpas.

PCI certifierade betalningsleverantörer

När vi implementerar betalningslösningar på en webbplats använder vi oss givetvis bara av leverantörer som levererar PCI-certifierade lösningar. Det betyder att alla dom formulär som används vid betalning, alla överföringar av betalningsinformation etc är certifierade, godkända av banker och säkrade för internetbetalningar.

Bank-ID

Vi erbjuder självklart identifiering via Bank-ID för olika typer av tjänster som kräver säker identifiering, till exempel betalningar, inloggningar och liknande.

Denna webbplats använder cookies

Vi har byggt ett eget plugin för att servera kakor.
Ta gärna alla :)