Gå direkt till innehåll
Hem / Svenskarna och internet 2023

Svenskarna och internet 2023

Data analyst working on business analytics dashboard with charts, with KPI and metrics connected to the database for technology finance, operations, sales, marketing

Utdrag & nyckelpunkter från Svenskarna och internet 2023

Den årliga rapporten från Internetstiftelsen kring svenskarnas beteende och användning av internet släpptes idag den 10 oktober 2023. Pigment har följt Livesändningen kring rapporten och sammanställer här ett utdrag från det. Vi kommer i ett senare skede djupdyka ned i rapporten och lyfta ut mer intressant data. 

Rapporten visar att internetanvändandet fortsätter att öka bland den svenska befolkningen. Även om det numera är mindre förändringar så visar rapporten att bland Sveriges befolkning som är 16 år eller äldre använder 96 procent internet. Det är främst äldre personer som inte använder. Bland personer 75 år och äldre är det 3 av 10 personer som inte använder internet. En annan mer förekommande orsak är sjukdom eller fysiska hinder som får oss att skärma bort från internet.

Personliga data och övervakning på nätet

Den ökande brottsligheten i Sverige har lyft diskussioner kring brottsbekämpande åtgärder på internet till en viktig fråga. Under detta kapitel undersöker de också frågan kring anonymitet på nätet och riktad reklam. Här är några nyckeltal från detta kapitel: 

 • 94% tycker att polisen vid brottsmisstanke ska ha rätten att ta del av privata konversationer på nätet, varav cirka hälften anser att det endast skall ske vid misstanke om allvarliga brott. 
 • Ca 20% vill att kameraövervakning med ansiktsigenkänning på offentliga platser skall vara förbjudet
 • Ca 50% av svenskarna anser att det inte är OK att en arbetsgivare googlar dem inför en anställning. Mest skeptiska till detta är unga och främst de som är arbetare i sin yrkesroll jämfört med tjänstemän. 

Riktad reklam

Riktad reklam på internet har varit en aktuell fråga, inte minst kring Cookies och den så kallade “Cookie-döden”. Svenskar är enligt rapporten negativa till den anpassade och riktade reklamen. Vilket vi kan se i denna rapport här nedan där 71% är negativa till riktad reklam på nätet. Dock är yngre användare betydligt mer positiva till riktad reklam än äldre. Bland 00-talister är 36% positiva till riktad reklam och 57% är negativa till det. 

 

Webbläsare och kunskapsdatabaser

Under detta kapitel har Internetstiftelsen tittat på webbläsarna som vi svenskar främst använder. Samt även kring användandet och informationen som finns på Wikipedia, NE.se och IMDB. Hur mycket tillit lägger de olika åldersgrupperna exempelvis till informationen som går att finna på dessa tre kunskapsdatabaser?

Här är några nyckeltal från detta kapitel:

 • Google Chrome är den webbläsare som används främst av svenskarna. 8 av 10 använder Google Chrome regelbundet.
 • Delad andra plats bland webbläsarna är Apples webbläsare Safari och Microsofts två webbläsare (Edge och Explorer).
 • Bland 00-talister är Google Chrome fortsatt den mest använda webbläsaren (47%), men Apples Safari på 37% är betydligt närmare där än bland övriga åldrar. Exempelvis är motsvarande siffror bland 80-talister, 51% som använder Chrome och 24% använder Safari.
 • 74% av svenskarna använder sig idag av Wikipedia. Dock litar knappt var fjärde (23%) av dessa att all information stämmer på sajten. 8 av 10 litar dock på att delar av innehållet på Wikipedia stämmer.
 • 20% av svenskarna använder NE.se. 00-talisterna är de som har använt NE.se mest av alla generationer. Nästan 50% av alla kvinnor födda under 00-talet använder sig av NE.se.
 • Var tredje svensk har använt sig av IMDB under det föregående året. Störst är användandet bland 90-talisterna där 74% av männen och 58% av kvinnorna använt sig av sajten.

Sociala medier

Kring Sociala medier finns det mycket intressant data att titta närmare på. Främst när vi tittar på användandet bland de olika åldersgrupperna. Internetstiftelsen har även här lyft in Roblox som fått en markant ökning senaste åren bland yngre generationen. Det lyfts också tydligt fram i grafen nedan skillnaden mellan vår befolkning födda på 1900-talet och de födda på 2000-talet.

Nyckeltal kring övergripande användandet av sociala medier:

 • 94% av svenskarna använder sociala medier och 85% gör det varje dag. Så gott som alla personer födda på 70-talet eller senare använder sociala medier.
 • De tre största sociala medierna är; Youtube, Facebook och Instagram.
 • 79% av svenskarna använder Youtube. Störst är användandet bland 00- och 10-talisterna där 62% respektive 65% använder det dagligen.
 • Bland de allra yngsta användarna (10-talisterna) är det Youtube och Roblox som används mest. Roblox används dagligen av 63% av 10-talisterna.
 • 64% av svenskarna använder Instagram, där det är fler kvinnor (74%) än män (54%). Andelen som använder Instagram är i stort oförändrad jämfört med 2022.
 • Även Snapchats siffror är i stort oförändrad sett till 2022. 38% av svenskarna använder Snapchat, men 87% av personer födda på 00-talet.
 • Tiktok är en av de kanaler som ökar från 2022. 24% (20% 2022) av svenskarna använder Tiktok, men 75% av personer födda på 00-talet.
 • 20% av svenskarna använder X (Twitter), där det är dubbelt så många män (27%) som kvinnor (13%).
 • 27% av svenskarna använder LinkedIn, vilket är i princip oförändrat mot 2022.

 

Summering

När vi summerar rapporten och jämför med föregående år ser vi att övergripande siffror fortsatt går åt samma håll. Allt fler använder internet och dess olika källor, oavsett om det är sociala medier, nyheter eller andra digitala tjänster. Det som Internetstiftelsen lyfter i årets rapport är världshändelser som skett senaste åren och hur de har påverkat vårt beteende. Där främst Rysslands invasion av Ukraina påverkat vår nyhetskonsumtion och kring källkritiken.

Kring sociala medier ser vi tydliga fördelningar mellan åldersgrupperna vilka appar som respektive åldersgrupp föredrar och nyttjar. Vilket är oerhört värdefullt när du vill rikta din digitala marknadsföring mot din målgrupp. Där vi i rapporten också får tydliga svar vilka målgrupper som uppskattar direkt reklam baserad på personlig data och intressen.

All statistik i detta inlägg är hämtat direkt från: https://svenskarnaochinternet.se/

Pigment är en digitalbyrå i Stockholm som hjälper er hitta rätt marknadsföringsstrategi och öka er försäljning online. Kontakta oss om ni önskar hjälp med att öka er digitala affär.

Skip to navigation