Förstå dina användare för att nå dina mål

Precis som att verktyg som Google Analytics rent tekniskt kan ge insikter inom vissa områden baserat på användning, så kan vi sätta ihop en rapport där målet är att ge er en ökad insikt inom vissa mjukare områden. Vi kan till exempel utifrån hur en existerande webbplats presenteras ge insikter runt vilken målgrupp innehåll, design och struktur riktar sig mot och hur man kan jobba med det. Exakt hur en sådan rapport ska se ut tar vi fram tillsammans med er.

  • UX-Design: Vi kan ur ett rent UX-perspektiv se hur olika komponenter på en sidan supportar och styr besökaren mot just den CTA (Call To Action) sidan har. Här utgår vi bland annat från etablerade kunskaper inom UX-Design som t ex Gestalt Psychology (vad ögonen inte medvetet ser, men hjärnan tolkar och använder) men även rena designtekniker som till exempel P.E.T.A (Persuasion, Emotion, Trust, Action) och A.I.D.A (Attention, Interest, Desire, Action) där båda har målet att besökaren ska utföra det du vill, men tar lite olika väg till det målet.
  • Sökmönster: Hur hittar besökarna till er webbplats, verkar innehållet matcha dom sökfraser och ord som använts, hur stämmer det med förväntningarna? Vad kan vi lära oss av det vi ser?
Denna webbplats använder cookies

Vi har byggt ett eget plugin för att servera kakor.
Ta gärna alla :)