Vår process för att arbeta med sökmotoroptimering och ta din webbplats till nya höjder.

Sökmotoroptimering (SEO) har många olika komponenter som behöver hanteras för att helheten ska bli bra. Tillsammans går vi igenom nedan steg för ett lyckat SEO-arbete med er hemsida:

  1. Analys
  2. Teknisk optimering
  3. Innehåll
  4. Uppföljning

Analys

Vi startar alltid optimeringsarbetet med en nulägesanalys där vi går igenom saker som nuvarande ranking, vilka sidor som hittas på vilka sökord, i vilken mån andra länkar till webbplatsen. Men vi analyserar också hur webbplatsen ser ut rent kodmässigt då det spelar stor roll för hur väl en sökmotor som google kan läsa och ranka innehåll. Ur analysen kommer alltid ett antal prioriterade rekommendationer runt vilka åtgärder som behövs för att förbättra rankingen för webbplatsen. Det här går vi naturligtvis igenom tillsammans med er och diskuterar fram hur kommande steg ser ut, vem gör vad och när och hur följer vi upp.

Teknisk optimering

När vi bygger en webbplats så optimerar vi alltid koden för att det ska bli så bra som möjligt ur SEO perspektiv. Att gå igenom en äldre webbplats och optimera den är givetvis också görbart, dock ofta mer tidskrävande. Men målet är alltid att dom viktigaste komponenterna ur SEO perspektiv alltid ska finnas på plats, oavsett utgångsläge.

Innehåll

När analysen finns på plats och vi tillsammans beslutat var fokuset ska ligga runt sökord/fraser och liknande så är det dags att se över det innehåll som idag finns på webbplatsen. Här kan det handla om att arbeta om och komplettera existerande rubriker, texter och meta beskrivningar, men även att skapa anpassade landningssidor med fokus på specifika ord och fraser. Exakt vad som behövs är olika per webbplats och dess mål och syfte, och kommer att finnas specificerat i analysen vi gjort åt er.

Uppföljning

Ingen analys eller optimering är vatten värd om man inte följer upp effekten av åtgärderna man gör. Givetvis hjälper vi till med att sätta upp en baseline, hur det är just nu och löpande uppföljning för att se hur ranking etc förändras över tid efter att åtgärder satts in.

Denna webbplats använder cookies

Vi har byggt ett eget plugin för att servera kakor.
Ta gärna alla :)