Gå direkt till innehåll
Hem / Vad är WCAG?

Vad är WCAG?

Vad är WCAG

Web Content Accessibility Guidelines

Riktlinjer för tillgänglighet på internet för användare med funktionsvariationer.
WCAG handlar om att göra webbplatser tillgängliga för människor med till exempel nedsatt syn, färgseende och liknande saker som gör det svårare att ta till sig information på en normal webbplats. Det finns flera olika nivåer på tillgänglighetsanpassning, allt från att arbeta med navigation med bara tangentbord till kontrastförhållande, justerbar textstorlek, bildbeskrivningar med mera. Nytt är att i mitten av 2025 kommer det att vara obligatoriskt för vissa e-handelsplatser att uppfylla en viss nivå av WCAG.

Vad består WCAG av?

WCAG består av 78 kriterier, uppdelade under 13 olika riktlinjer, som i sin tur organiserats under 4 huvudprinciper:

  1. Tydlighet: Innehåll och funktioner måste vara lättbegripliga för användaren.
  2. Användbarhet: Gränssnittet bör vara anpassat för personer med olika funktionsvariationer, och användare ska kunna navigera med både mus och tangentbord.
  3. Förståelighet: Informationen ska presenteras på ett klart och enkelt sätt med läsbar text.
  4. Robusthet: Webbplatsen bör vara tillgänglig med olika användarprogram och hjälpmedel, både nu och i framtiden.

Varje riktlinje bedöms enligt tre nivåer: A, AA och AAA. Nivå A innebär en grundläggande nivå av tillgänglighet, medan AAA innebär att tillgängligheten är mycket hög. Den högsta nivån av tillgänglighet skall möjliggöra för nästan alla att ta del av informationen. Det är också dessa nivåer som vanligtvis är med i kravställningen vid utveckling av nya webbplatser.

Hur hänger EN 301 549 och WCAG ihop?

EN 301 549 och Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) representerar båda normer inom området tillgänglighet inom information och kommunikationsteknik (IKT). Dessa standarder arbetar tillsammans för att garantera att IKT-produkter och -tjänster inom Europeiska unionen (EU) är tillgängliga och inkluderande för alla, inklusive personer med funktionsnedsättningar och andra med specifika behov.

EN 301 549 är en specifik europeisk standard som fokuserar på tillgänglighet och inkluderande design inom EU. WCAG å andra sidan är en global norm som riktar sig mot tillgängligheten för webbinnehåll. Denna standard erbjuder riktlinjer och framgångskriterier för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättningar när det gäller webbinnehåll. Genom att följa både EN 301 549 och WCAG kan organisationer säkerställa att deras digitala produkter och plattformar inte bara uppfyller EU:s krav utan också internationella standarder för tillgänglighet.

Varför behöver man arbeta med WCAG?

WCAG handlar om att göra internet tillgängligt för alla personer, oavsett funktionshinder. På detta sätt vill man möjliggöra att samtliga personer har möjlighet att ta del av information och kunna vara delaktiga i samhället. Speciellt i denna tidsålder där allt fler funktioner digitaliseras. Det skall dock förtydligas att det lagen kring digital tillgänglighet i första hand avser offentliga aktör. Med offentlig aktör avses statliga och kommunala myndigheter, beslutande församlingar i kommuner och regioner, offentligt styrda organ samt sammanslutningar av dessa aktörer. I begreppet offentlig aktör ingår även vissa privata aktörer som arbetar exempelvis inom skola och vården.

Du kan läsa mer om lagen om digital tillgänglighet på Myndigheten för Digital förvaltning.

Finns WCAG för WordPress?

Ja de allra flesta plattformar för webbplatser går att arbeta med WCAG i. WordPress hemsidor lämpar sig väldigt väl att anpassa på samtliga nivåer av WCAG:s riktlinjer. Administrationsgränssnittet i WordPress behöver vanligtvis anpassas för att möta höga tillgänglighetskrav, vilket aldrig är ett problem för oss på Pigment då vi skräddarsyr detta för varje kund vi arbetar med. Som WordPress webbyrå är vi tillgängliga för att hjälpa er med WCAG på samtliga nivåer.

 

Skip to navigation