Vikten av prestanda och användarvänlighet

Google har uttalat att dom numera lägger mer vikt på prestanda enligt deras verktyg google page speed när det gäller rankning. Saker som påverkar det är till exempel bildformat, hur script och liknande hanteras, hur lång tid det tar innan sidan går att interagera med. Man mäter detta för mobil och för desktop. Vi lovar er att leverera en pagespeed rating på prestanda på minimum 70 för mobil och 90 för desktop.

Denna webbplats använder cookies

Vi har byggt ett eget plugin för att servera kakor.
Ta gärna alla :)