För att vi vill ha en långvarig och ärlig relation

Vi arbetar med tydlighet och transparens i allt vi gör, det ska aldrig vara någon tveksamhet runt vad vi gör och varför. Därför arbetar vi med bland annat följande:

 • Proaktiv kommunikation
  När vi ser saker som bör åtgärdas, tid som springer iväg, eller förbättras så tar vi initiativ till en diskussion runt detta med er så ni får full insyn i saker som kan vara bra att hantera innan det går för långt.
 • Spårbarhet
  Från versionshantering av kod, till projekt-tasks i Jira, till supportens ärendenummer i fakturor. Vi vill att både ni och vi känner oss trygga med vad som händer, och när det händer i samarbetet.
 • Vart tog tiden vägen?
  Som vi alla vet så tar saker ibland lite mer tid än man initialt estimerat, vi har intern tidrapportering där vi kan se flaggar till er när vi ser det så vi kan prata igenom hur vi ska hantera det innan det blir ett problem.
 • Hur löser vi saker och varför?
  Vi utgår från vad som hänt,vi reproducerar felet med loggning påslagen i en kontrollerad miljö och reder ut om det beror på fel i koden, plugin som inte gör som tänkt, om det är ett udda användarbeteende som triggat något eller vad det nu kan vara. Vi lovar er att redovisa på vanlig svenska vad som hänt, varför det skedde och hur vi löst det. Behövs det så kan vi även leverera en djupare teknisk analys.
Denna webbplats använder cookies

Vi har byggt ett eget plugin för att servera kakor.
Ta gärna alla :)