Vad är React

React är ett ramverk för att erbjuda plattformar där omedelbar interaktion är nödvändig. Lite enkelt uttryckt kan man förklara tekniken bakom React som en “intelligent bevakare” som enbart uppdaterar de delar av hemsidan som behöver uppdateras i varje givet tillstånd.

Ett klassiskt exempel på detta är en chatt där nya meddelanden hela tiden dyker upp utan att hela sidan behöver laddas om. Läs mer om React här. 

Hör av dig till oss för vägledning

Kan man använda React med WordPress?

Svaret är ja. Det går att använda WordPress för inmatning av text, bild och produkter och sedan låta WordPress inbyggda REST-API leverera JSON till React. Känner ni att vi hellre arbetar i Markdown eller ett handbyggt CMS så erbjuder vi fullstack-utveckling för större projek

Hör av dig till oss på Pigment Webbyrå Stockholm för vägledning

Denna webbplats använder cookies

Vi har byggt ett eget plugin för att servera kakor.
Ta gärna alla :)