MenyStäng
 av Pigment Webbyrå Stockholm

Nordens välfärdscenter

Om uppdraget

Nordens välfärdscenter är en institution inom Nordiska ministerrådets social- och hälsosektor vars uppdrag är att utveckla och stärka den nordiska välfärdsmodellen. Deras arbete används som underlag för politiska beslut på nationell, regional och lokal nivå i de fem nordiska länderna samt på Åland, Grönland och Färöarna. Institutionen bedriver bland annat PopNad – en populärvetenskaplig webbplats för forskning om alkohol, narkotika, dopning, tobak och gambling där uppdraget är att informera och bidra till den offentliga debatten och att förse läsare med kunskap. De driver även projektet ”Nordisk samverkan om integration” som går under namnet Integration norden med en informativ hemsida vars syfte är att underlätta det nordiska samarbetet kring integration.

Pigment fick uppdraget att designa och bygga dessa tre hemsidor – Nordens välfärdscenter, PopNad samt Intergation i norden. Samtliga är mobilanpassade och byggda i WordPress. Sidorna kan sammanfattas som skandinaviska i sitt uttryck med informativa layouter där innehållet får ta plats och tala för sig självt. Vi på Pigment är stolta över resultatet och tackar alla på Nordens välfärdscenter för deras inspirerande arbete.

  • Ajax
  • API-koppling
  • CSS
  • Design
  • HTML
  • jQuery
  • PHP
  • Projektledning
  • Responsiv
  • Wordpress

Besök sidan