Nordens välfärdscenter

Nordens välfärdscenter är en institution inom Nordiska ministerrådets social- och hälsosektor vars uppdrag är att utveckla och stärka den nordiska välfärdsmodellen. Deras arbete används som underlag för politiska beslut på nationell, regional och lokal nivå i de fem nordiska länderna samt på Åland, Grönland och Färöarna

Besök hemsida
Hemsida företag för Nordens Välfärdscenter. Webbyrå Stockholm.

Om uppdraget

Pigment fick uppdraget att designa och bygga tre hemsidor vilka är NordensvälfärdscenterPopNad samt Intergration i norden. Samtliga är mobilanpassade och byggda i WordPress. Sidorna kan sammanfattas som skandinaviska i sitt uttryck med informativa layouter där innehållet får ta plats och tala för sig självt. Vi på Pigment är stolta över resultatet och tackar alla på Nordens välfärdscenter för deras inspirerande arbete.

 

 

Bilder från nordicwelfare.org/popnad & nordicwelfare.org/integration-norden
Denna webbplats använder cookies

Vi har byggt ett eget plugin för att servera kakor.
Ta gärna alla :)